Privacy Policy

SexShopSu.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft,
vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SexShopSu.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en
de door ons ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.